TURÇEP: İnsanca yaşama hakkı yargılanamaz

TURÇEP: İNSANCA YAŞAMA HAKKI YARGILANAMAZ!

“Sağlıklı ve temiz çevrede yaşam hakkını savunanlar değil, sülfürik asitle çevre ve insan sağlığını tehdit edenler yargılanmalıdır”

Gördes’te nikel madenciliği yapmak isteyen Zorlu Holding’in suç duyurusu üzerine Soma Cumhuriyet Savcılığınca yönetim kurulu üyeleri Hayri Bökü hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla dava açılması TURÇEP tarafından bir basın açıklamasıyla kınandı. "Suçlama ve iddianın mantıklı tarafı yok” denilen TURÇEP’in açıklamasında, “Bu durumda yargılanan insanca yaşam hakkı olacak. Oysa kamu adına asıl yargılanması gereken; vahşi madencilik ve sülfürik asitle çevre ve insan sağlığını tehdit eden anlayış olmalıdır. Çünkü çevre bu kadar tehdit altındayken, sağlıklı ve temiz çevrede yaşama hakkı doğrudan tehdit altına girmektedir” vurgulaması yapıldı.

Konunun halkın “cehennem kazanı” adını verdiği 738 tonluk dev sülfürik asit tankının Gördes’e getirilişini protesto için Soma ve Akhisar’da yapılan 2,5 yıl önceki eylemle ilgili olduğunu belirten TURÇEP, “konunun tekrar ısıtılıp gündeme getirilişi hem zamanlama hem de iddia bakımından oldukça anlamlı” açıklamasında bulundu.

TURÇEP’in açıklamasında şunlar yer alıyor:

Yaşam alanlarımızı savunmak meşru bir haktır

“Dünyanın en bereketli toprakları ve tarımda ülkemizin gözbebeği Manisa bölgesi, Turgutlu ve Gördes’te gerçekleştirilmek istenen vahşi madencilik ile en tehlikeli ve öldürücü kimyasal olan sülfürik asitin toplam 30 milyon tonluk tehdidi altında bir kimyasal laboratuara dönüşecek. Yurttaşlarımız da böyle bir laboratuarda kobay haline getirilmiş sayılacak. Böyle bir çevresel tehdit karşısında herkesin sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşam hakkını savunarak, bu tehdidi yaratan vahşi madencilik anlayışını protesto etme hakkı vardır.

Suç unsuru yaratmak için sözler çarpıtılmış

İddiaya konu edilen sözler Gördes, Akhisar, Soma, Turgutlu, Manisa ve Dikili’den gelen, sayıları 40’ın üzerinde çevreci kuruluş, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcisinin yer aldığı bir toplantıda konuşulmuş, halkın “cehennem kazanı” adını verdiği dev sülfürik asit tankının Gördes’e getirilişinin protesto edilmesi ortak karar olarak alınmıştır. Sonrasında da cehennem kazanı yüzlerce yurttaşımızca protesto edilmiştir. Ancak belli ki bu durum Zorlu Holding’in epeyce zoruna gitmiş. Yönetim kurulu üyemiz Hayri Bökü’nün toplantıdaki sözlerinin ise savcılık iddianamesine “çarpıtılarak sokulduğu” görülüyor. 

Çevre ve insan sağlığını tehdit edenler yargılanmalı

Böyle bir iddia ve suçlama kabul edilemez. Bu durumda çevresel tehditlere karşı insanca yaşama hakkı ve çevreyi tehdit edenleri protesto hakkı engellenmeye çalışılıyor. Doğadaki en değerli varlık olan insanın sağlıklı ve temiz çevrede yaşama hakkını savunmak, çevreyi tehdit eden unsurları protesto etmek meşru bir olaydır. Ama bu iddianame ile ise bir “meşruluk” ortadan kaldırılmak isteniyor. Oysa kamu adına asıl yargılanması gereken çevreyi kirleten, doğayı tahrip eden anlayış ve uygulamalar olmalıdır. 

İnsanca yaşama hakkı yargılama konusu yapılamaz

Çevresel tehditlere karşı insanca yaşam hakkını savunmak yargılanma konusu yapılamaz. Yönetim kurulu üyemiz Hayri Bökü’nün sonuna kadar yanında olacağız. Tüm çevreci kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler de bu davayı yakından takip edecek. Çünkü doğadaki ekolojik yaşamı tehdit eden unsurlara karşı sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşam hakkı istemek insan hakları ile ilgili bir konudur. Vahşi madenciliğe karşı hem doğanın hem de insanın haklarını savunma temelindeki çevreci mücadele ise hayatın her alanında devam edecektir.”

Gördes’te nikel işletmesi yapmak isteyen Zorlu Holding’in şikâyeti üzerine aradan 2,5 yıl geçtikten sonra Soma Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan davanın duruşması 29 Şubat 2016 tarihinde Turgutlu’da yapılacak. 

28 Aralık 2015Çaldağı

Yorumlar - Yorum Yaz