TURÇEP Manisa'da oda ziyaretlerinde bulundu

TURÇEP’TEN İL DÜZEYİNDE ODA ZİYARETLERİ

Manisa’da il düzeyinde bazı temaslarda bulunan TURÇEP, Manisa Ziraat Mühendisleri Odası, Manisa Ziraat Odası ve Manisa Barosu’nu ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.

Dönem sözcüleri İsmail Alsaç ve Perihan Hasergin nezaretinde TURÇEP yürütme kurulundan 5 kişilik bir heyet Manisa’ya giderek bazı oda temsilciliklerini ziyaret ederek görüşmeler yaptı. Ziyaretler sırasında Çaldağı’ndaki nikel madeninin yaratacağı tehlikeler ve 2. ÇED raporu konusunda bilim adamlarınca hazırlanan raporlardan oluşan dosyaları oda temsilciliklerine teslim eden TURÇEP heyeti, ayrıca konu hakkında bilgilendirmelerde de bulundu. Görüşmelerde ayrıca Manisa bölgesinin tarımsal değeri ve ülke ekonomisindeki yerinin önemi ile tarım alanlarına yönelik tehditler, yaşanan çevresel tehditler, bunlara karşı verilen çevre mücadeleleri değerlendirilirken, bölgenin ülke tarımında taşıdığı önem ve ekolojik değeri konusunun kamuoyuna anlatılabilmesi için bir tarım konferansı yapılması gibi konular yer aldı.

Ziraat Mühendisleri Odası’nı ziyaret

İlk olarak TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi’ni ziyaret eden TURÇEP heyeti, oda başkanı Müjgan Şenay ve oda yönetimi tarafından karşılandı. Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi’nin aynı zamanda TURÇEP’in bir bileşeni olması dolayısıyla görüşme sırasında Çaldağı’ndaki nikel madeninin 2. ÇED raporu ile yaratacağı tehlikeler ve buna karşı yürütülen çevreci mücadeleye ilişkin değerlendirmeler ağırlıklı gündem konusu oldu.

Manisa genelindeki çevresel sorunlar ve yükselen çevreci mücadelenin de değerlendirildiği görüşmede, Manisa Ziraat Mühendisleri Odası’nın çok önemli katkıları olduğu da vurgulandı. Oda Başkanı Müjgan Şenay, bu katkıların bundan sonra da devam edeceğini belirtirken, Manisa genelinde çevre mücadelesinin bölgenin ekolojik yapısı ve tarımsal değeri açısından mutlaka geliştirilmesi gerektiğine değindi. 9 Kasım tarihinde Manisa’da oluşturulan Manisa Çevre ve Yaşam Platformu’nun bu bakımdan daha dinamik bir yapıya kavuşturulması gerektiğini kaydeden TURÇEP de, Manisa Ziraat Mühendisleri Odası’na özel ve önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü ifade etti. Manisa bölgesinin ekolojik değeri ve tarımdaki yerinin önemi konusunda bir tarım konferansı düzenlenmesi konusunun da ele alındığı görüşmede, oda yönetimi tarafından Manisa Ziraat Mühendisleri Odası’nın bu tür etkinliklerde de her zaman görev ve sorumluluk içinde hareket edeceği belirtildi.

Manisa Ziraat Odası’nın yeni yönetimini ziyaret

Daha sonra Manisa Ziraat Odası’nı ziyaret eden TURÇEP Heyeti, Şubat ayı başında yapılan seçimle oda başkanlığı görevini 27 yıllık başkan Nuri Sarman’dan devralan yeni oda başkanı Mustafa Kaçire ve meclis başkanı tarafından karşılandı. Manisa Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire tarafından ayrıca öğle yemeği ile de ağırlanan TURÇEP, görüşmeler sırasında yeni başkan Mustafa Kaçire’yi Turgutlu Çaldağı’ndaki nikel maden işletmesi ve yaratacağı tehlikelerin Manisa genelini nasıl tehdit ettiği konusunda da bazı bilgiler aktararak, madeninin yaratacağı tehlikeler ve 2. ÇED raporu konusunda bilim adamlarınca hazırlanan raporlardan oluşan dosyadan da hem oda yönetimine hem de oda meclisine olmak üzere 2 dosya teslim etti. Bu konuda kendilerinin duyarsız kalmalarının kesinlikle mümkün olamayacağını söyleyen Manisa Ziraat Odası Başkanı Kaçire, teslim aldıkları dosyayı inceledikten sonra Çaldağı nikel madeni projesinin iptali için TZOB adına Manisa Ziraat Odası olarak bir rapor hazırlayıp ilgili bakanlıklara ve yetkililere sunabileceklerini de ifade etti.

Manisa bölgesinin tarımsal değeri, ülke ekonomisindeki yerinin önemi, tarım alanlarına yönelik tehditler, Gediz Nehri’nin aşırı kirlenme nedeniyle can çekişir hale gelmesi ve artık çevreye ölüm saçar durumda olması, yaşanan çevresel tehditler ve bunlara karşı verilen çevre mücadeleleri de görüşmede ele alındı. Bölgenin ülke tarımında taşıdığı önemin kamuoyuna anlatılabilmesi için bir tarım konferansı yapılması konusu da görüşmede yer alırken, Manisa Çevre ve Yaşam Platformu’nun dinamik bir yapıya kavuşturulmasında Manisa Ziraat Odası’na da önemli sorumluluklar düşeceği vurgulanarak kendilerinden böyle bir beklenti oluştuğu ifade edildi.

Son ziyaret Manisa Barosu’na

Dönem sözcüleri İsmail Alsaç ve Perihan Hasergin nezaretindeki 5 kişilik TURÇEP heyetinin Manisa’daki temasları Manisa Barosu’na yapılan ziyaretle sona erdi. Ağırlıklı olarak Çaldağı nikel madeni ve yaratacağı çevresel tehditlerin görüşüldüğü ziyarette TURÇEP tarafından Manisa Ziraat Mühendisleri Odası ve Manisa Ziraat Odası’na verilen dosyalardan ayrıca Manisa Barosu’na da verildi ve Çaldağı’ndaki madencilik projesinin iptali için başlatılan hukuk mücadelesi ve yargı aşaması hakkında da bilgi aktarıldı. Çaldağı konusunda duyarlı oldukları ve yakından takip ettiklerini belirten Manisa Barosu, yargı sürecinin de kendileri tarafından yakından takip edilmesi için konuyu ayrıca yönetim kurulu olarak da görüşeceklerini ifade etti.

01 Nisan 2015Çaldağı

Yorumlar - Yorum Yaz