TURÇEP: Bu madeni savunmayı 'insanlık suçu' sayacağız

TURÇEP,5 Mart  panel sonuç bildirgesini açıkladı:

BU MADENİ SAVUNMAYI  ‘İNSANLIK SUÇU’ SAYACAĞIZ!

Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP), 5 Mart tarihinde düzenlenen panelle ilgili Sonuç Bildirgesi’ni açıkladı. Basına yazılı olarak yapılan açıklamada, Çaldağı’ndaki madeni savunmanın TURÇEP tarafından bir 'insanlık suçu' sayılacağı belirtildi. TURÇEP’in açıkladığı 5 Mart 2015 Bilgilendirme Paneli Sonuç Bildirgesi şöyle:

Basına ve kamuoyuna,
TURÇEP tarafından düzenlenen 5 Mart 2015 tarihindeki panele konuşmacı olarak TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi Başkanı Kimya Mühendisi Saadet Çağlın ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Tahir Öngür katılmışlar, panel büyük bir başarıyla sonuçlanmış, halkımızdan yoğun bir ilgi görmüştür. Panelin yapıldığı Ticaret ve Sanayi Odası salonu tamamen dolmuş, bir kısmının da dışarıdan izlemeye çalıştıkları görülmüştür.
— Halkın, ilçedeki sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin ve genelde Turgutlu’nun Çaldağı’ndaki maden işletmesini istemediği bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Çaldağı’ndaki madene izin vermeyeceğiz!
— Kendi alanında uzman kişilerce verilen bu panelde, maden şirketince hazırlanan 1. ve 2. ÇED raporları birlikte değerlendirilmiş, 1. ÇED raporunun olduğu gibi 2. ÇED raporunun da düzmece yalanlar ve yanlışlarla dolu olduğu bilimsel verilerle ortaya konulmuştur.

— 2. ÇED raporunun çevre ve halk sağlığı açısından hiçbir iyileştirme, önlem ve proje değişikliği içermediği, sadece madeni şirket için daha kârlı bir işletme haline dönüştürmeye yönelik hazırlandığı ortaya çıkmıştır.
— Alıntı yapıldığı söylenen eklerin raporda yer almaması, ısrarla istendiği halde verilmemesinin bu alıntıların yalan ve uydurma olduklarının bir ispatı olduğu vurgulanmıştır.
— Deprem riskini gösteren haritanın hem orijinali, hem de ÇED raporundaki hali birlikte gösterilerek, ÇED raporundaki haritada fay hattının silinip ortadan kaldırıldığı tespit edilmiştir.
— 2. ÇED raporunda yapılan değişikler kapsamında Çampınar köyünden başka Musacalı köyünün de birinci derecede riskli bir yer haline geleceği gösterilmiştir.
— Çaldağı’nda uygulanmak istenen madencilik projesinin dünyada kabul görmeyen bir anlayış olduğu uzmanlarca bir kez daha vurgulanırken, başta Manisa bölgesi olmak üzere tüm Gediz vadisini kapsayacak kadar ciddi çevresel felakete neden olacağı açıkça ifade edilmiştir.

— Verimli tarım bölgelerinde kimyasal yöntemlere dayanan, özellikle sülfürik asitle yapılacak bu tip madenciliğin yanlış olduğu, 18 milyon ton sülfürik asit kullanılacak bu madencilik projesi sonucu doğaya salınacak asit buharı ve oluşacak asit yağmurları dolayısıyla korkunç bir çevresel facianın yaşanmasının mümkün olacağı panelde özellikle vurgulanmıştır.
— Yöremizin tüm su kaynaklarının maden işletmesinin ihtiyacı için tüketileceği, ciddi su sıkıntısı yaşanacağı bilimsel verilerle anlatılmıştır.
— Bölgemizde toprağın üstünün altından çok daha değerli olduğu, bu madeninse ülkemiz ve halkımıza hiçbir gerçek getirisinin olmadığı bir kez daha ortaya konulmuş, buna karşılık maden işletmesinin ciddi bir çevre felaketi yanı sıra, insan sağlığı açısından en başta kanser gibi tehlikeli hastalıklara neden olacağı anlatılmıştır.
— Turgutlu’da bu panelin yapıldığı 5 Mart tarihi ile aynı günde, Gördes’teki kapalı sistemle işletilmeye çalışılan nikel işletmesinde kapalı devre boru sistemindeki kaza sonucu sızıntı meydana gelmesi ve çevreye karışması, kapalı sistemin de güvenilir olmadığı, sülfürik asit yöntemiyle kimyasal madenciliğin yanlış olduğu konusunda panelde anlatılanların doğruluğunu destekleyen ve ispat eden bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.

Maden şirketi yalanları ile yüzleşmekten kaçmıştır!
— Bir kez daha özellikle davet etmemize rağmen, maden şirketi temsilcilerinin panele katılmayışları, bizim ve bilim adamlarının iddialarına karşılık söyleyecek hiçbir sözleri olmadığını göstermiştir. Bu tutumları, Çaldağı için verilen 2. ÇED raporunun da bilimsellikten yoksun ve dayanaksız olduğunu, sadece yalanlarla doldurulduğunu ispat etmiştir.
— Maden şirketinin 2. ÇED raporu ile tüm çabasının yeni bir senaryo ile şansını bir kez daha denemek, bilgi kirliliği yaratarak hem halkı, hem de devleti kandırmak olduğu, bu arada kirli pazarlıklarla kurduğu kirli bir ortaklıkla şansını başka yollarla da sürdürmeye çalıştığı gözlenmiştir.

Bu madeni savunmayı “insanlık suçu” sayacağız!
Bütün bu sonuçlara bağlı olarak;
— Bundan sonra maden şirketi tarafından Çaldağı ormanından tek bir ağaç bile kesilmesine göz yumulmayacak, ağaç katliamı engellenecektir.
— Bu madencilik projesi iptal edilinceye kadar mücadelemiz sürecek ve ne pahasına olursa olsun topraklarımıza sahip çıkacağız.
— 09 Ocak 2013 tarihindeki panel sonuç bildirgesinde de belirttiğimiz gibi, bir kez daha Çaldağı’ndaki bu maden işletmesini ve madencilik yöntemini “çevre ve insanlık düşmanı bir proje” olarak ilan ettiğimizi, bu madeni savunmanın TURÇEP tarafından “insanlık suçu” sayılacağını kamuoyuna saygılarımızla açıklıyoruz.

T U R Ç E P   (Turgutlu Çevre Platformu)

5 Mart 2015 tarihinde yapılan bilgilendirme panelinin açılışı
21 Mart 2015Çaldağı

Yorumlar - Yorum Yaz