Vahşi madenciliğe karşı bilgilendirme paneli

Vahşi madenciliğe karşı panel

Maden şirketi temsilcileri de panele davet edildi

Turgutlu Çevre Platformu tarafından 5 Mart tarihinde bileşenlerin katılımına yönelik bilgilendirme paneli düzenlendi. Ticaret ve Sanayi Odası salonunda yapılacak bilgilendirme paneline Çaldağı’ndaki maden şirketi temsilcileri de çağrıldı. Paneldeki konuşmacılar ise TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi Başkanı Saadet Çağlın ile Jeoloji Yüksek Mühendisi TEMA Bilim Kurulu Üyesi Tahir Öngür.

Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP) tarafından 5 Mart tarihinde bilgilendirme paneli yapılacak. Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda yapılacak bilgilendirme paneline konuşmacılar olarak ise TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi Başkanı Saadet Çağlın ile Jeoloji Yüksek Mühendisi TEMA Bilim Kurulu Üyesi Tahir Öngür’ün katılacağı açıklandı. TURÇEP tarafından yapılan konuyla ilgili açıklamada, bilgilendirme panelinde Çaldağı’ndaki maden şirketince bugüne kadar ortaya sürülen 1. ve 2. ÇED raporlarının birlikte ayrıntılı olarak değerlendirilip eleştirileceği, her iki ÇED raporundaki yanlışlar ve sakıncaların ortaya konularak, maden işletmesinin vereceği zararların anlatılacağı belirtildi. Panele ayrıca Çaldağı'ndaki maden şirketi temsilcileri de davet edildi.
MADEN ŞİRKETİ TEMSİLCİLERİ DE DAVET EDİLDİ
TURÇEP dönem sözcüleri İsmail alsaç ve Perihan Hasergin

TURÇEP dönem sözcülüğü görevini yürüten Türk Eğitim-Sen Başkanı İsmail Alsaç, konu hakkında yaptığı açıklamada özellikle Çaldağı’ndaki maden işletmesi temsilcilerinin de panele davet eattiklerini belirtti. İsmail Alsaç, açıklamasında şunları söyledi: “Bugün kendilerine davet mektubunu iadeli taahhütlü olarak gönderdik. Kendileri için de panelde ayrıca bir masa kuracağız ve konuşma hakları olacak. Gelsinler, diledikleri kadar ve istedikleri bilim insanlarını getirsinler, ÇED raporları ile projelerini panelde savunsunlar. Ayrıca böylece 2. ÇED için cevap vereceklerini söyledikleri halde bugüne kadar cevap vermedikleri 24 sorumuza  cevap vermelerini de isteyeceğiz” dedi.

TURÇEP tarafından maden şirketine yapılan davet yazısının metni ile bugün gönderilen mektubun posta alındısı ayrıca basına da gönderilerek basınla da paylaşıldı. Aşağıda, TURÇEP tarafından bugün maden şirketine gönderilen davet mektubunun posta alındısı yer alıyor.
02 Mart 2015Çaldağı

Yorumlar - Yorum Yaz