Çaldağı sorunu ve Gediz vadisine özel ilgi

Çaldağı sorunu ve Gediz vadisinin önemine özel ilgi

6 Aralık’ta Ankara’da yapılan Ekoloji Meclisi’nin 23 Aralık’ta açıkladığı Sonuç Bildirgesi’nde Gediz vadisinin önemi ve Çaldağı sorununun ciddiliğine özel olarak yer verildi. TURÇEP, Sonuç Bildirgesi ile değerlendirmesini kamuoyuyla paylaştı.

Çaldağı’ndaki nikel işletmesi için Bakanlığın 2. ÇED raporunu da onaylaması sonrası “kararın bozulması ve yürütmenin durdurulması” talebiyle bakanlık kararının yargıya taşındığını ve hukuksal sürecin başlatıldığını belirten TURÇEP (Turgutlu Çevre Platformu), Yırca köyü örneğinde olduğu gibi yargının bakanlık kararını bozacağına inandıklarını açıkladı. TURÇEP açıklamasında, “Çünkü Çaldağı’ndaki nikel maden işletmeciliği tüm Gediz vadisini yok edecek kadar büyük bir tehlike potansiyeli içeriyor ve bugün bütün Türkiye de bunun farkına varmış durumda” dedi.

Gediz vadisinin önemi ve Çaldağı sorununa özel ilgi
Çaldağı konusunun artık sadece Turgutlu’yu ilgilendiren lokal-yerel bir sorun olmaktan çıktığını, tüm yurt genelinde toplumsal bir sorun olarak görülmeye başlandığını kaydeden TURÇEP, açıklamasında 6 Aralık’ta Ankara’da yurt genelinde çevre mücadelesi yürüten çevre örgütleri temsilcilerinin katılımıyla oluşan Ekoloji Meclisi’nin toplantı sonrası alınan kararlarla ilgili yayınladığı Sonuç Bildirgesi’ni de örnek gösterdi.

6 Aralık’ta Ankara’da yurt genelinde çevreci çalışmalar yapan ve çevre mücadelesi yürüten 40’ın üzerinde çevreci kuruluş temsilciliklerinin katılımıyla oluşan Ekoloji Meclisi toplantısında, TURÇEP ile 9 Kasım’da Manisa’da kurulan Manisa Çevre ve Yaşam Platformu’nu da temsilen katılım olmuştu. Toplantıya ilişkin sonuç bildirgesi de 23 Aralık tarihinde açıkladı.

Ekoloji Meclisi’nin Sonuç Bildirgesi üzerindeki değerlendirmede bulunan TURÇEP, “Sonuç Bildirgesi’nde belirtilen ifadeler, Gediz vadisinin tüm dünya genelinde “cennet” diye tanımlanacak en bereketli topraklar olduğunun ve gelecek nesillere bu cennetin korunarak bırakılmasının önemli bir görev olarak görüldüğünü belirtirken, Ekoloji Meclisi Sonuç Bildirgesi’nde Çaldağındaki nikel işletmesinin ise bu cennet vadiyi yok edici bir tehdit olduğuna altı özellikle çizilerek dikkat çekilirken, “Çaldağı’ndaki nikel işletmesinin çalışması her türlü araç kullanılarak engellenmelidir” şeklindeki karar da çok önemlidir. Bu karar; Çaldağı konusunun artık ulusal bazda ve tüm toplumu ilgilendiren bir sorun olarak görülmesi gerektiği, Çaldağı mücadelesinin toplumsal bir mücadele haline dönüşmesi gerektiğini ifade etmektedir” yorumunda bulundu. Ayrıca çiftçi ve köylünün yaşam ve geçim mücadelesi ile ekoloji mücadelesinin iç içe ve bir bütün olarak görülmesi gerektiği şeklindeki görüşlerinin Sonuç Bildirgesi’nde Ekoloji Meclisi’nin amaç ve hedefi olarak görülmesinin, “Manisa Tarzanı’na selam olsun” sözlerinin de en bereketli topraklar olarak bilinen Manisa’nin ekolojik ve tarımsal değerine de vurgu yapılarak çevre mücadelesi içindeki yeri ve önemine dikkat çekildiğini belirtti.

Bu idam fermanını yırtıp atacağız
Açıklamasında, Çaldağı’ndaki nikel işletmesinin ÇED raporuna bakanlığın verdiği onay kararına karşı kararın bozulması ve yürütmenin durdurulması talebiyle hukuksal sürecin başlatıldığını, “Bu daha başlangıç” sözleriyle tekrar hatırlatan TURÇEP, basına yaptığı açıklamasını da: “Bakanlığın 2. ÇED için verdiği karar Gediz vadisinin idam hükmü anlamındadır. Bu idam fermanını yırtıp atacağız. Dünyanın en bereketli topraklarını koruma ve insanca yaşam hakkımızı savunma amacıyla verdiğimiz çevre mücadelemiz Çaldağı’ndaki madencilik projesi iptal edilinceye kadar sürecek ve ne pahasına olursa olsun vahşi madenciliğe bu topraklarda geçit vermeyeceğiz” sözleri ile tamamladı.

Ekoloji Meclisi'nin 6 Aralık toplantısı Sonuç Bildirgesi için tıklayınız:   Sonuç Bildirgesi

05 Ocak 2015Çaldağı

Yorumlar - Yorum Yaz