Baz istasyonları hem insan sağlığını tehdit edici, hem insan haklarını ihlal edici

Baz istasyonları hem insan sağlığını tehdit edici, hem yaşam hakkını ihlal edici

Irlamaz mahallesinde yapılan baz istasyonları hakkındaki panele yoğun ilgi gösterildi. Panelde Doç. Dr. Hür Hassoy ve Avukat Yelda Kullap konuşmacı olarak yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde mahallelerine kurulmak istenen baz istasyonuna karşı direnerek,  inşaatı durduran ve projeyi iptal ettiren Irlamaz mahallesi halkı, dün akşam düzenlenen bilgilendirme paneli ile de kararlılıklarını bir kez daha gösterdi. Baz istasyonu konusunun hukuksal ve sağlıkla ilgili boyutlarının değerlendirildiği, Doç Dr. Hür Hassoy ve Avukat Yelda Kullap’ın konuşmacı olarak katıldıkları panelde, halkın rızası olmadan yerleşim yerlerinde kesinlikle baz istasyonu kurulamayacağı mesajı verildi. Kendilerinden habersiz ve rızaları olmadan, üstelik de okul ve sağlık merkezi için tahsis edilen alanda baz istasyonu inşaatı yapılmasına karşı hala öfkeli olduğu görülen halk, yerleşim alanı içinde kesinlikle baz istasyonuna göz yummayacaklarını bir kez daha vurguladı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği panel, TURÇEP’in (Turgutlu Çevre Platformu) katkıları ile gerçekleştirildi.

Irlamaz halkının tutumu örnek olmalı

Dün akşam (22 ekim 2014) gerçekleşen panelin yöneticiliğini TURÇEP yürütme kurulu üyesi Lütfi Bıkmaz yaptı. Lütfi Bıkmaz, yaptığı kısa açılış konuşmasında gösterdiği duyarlılık ve kararlı tutumları ile Irlamaz mahallesi halkının örnek bir davranış sergilediğini belirterek, kendilerine teşekkür etti. Sermayenin ve özel şirketlerin yaşam alanlarına ve yerleşim yerlerine yönelik halkı yok sayan gözü dönmüş bir saldırganlık içinde işgalci davranışlara yöneldiği koşullarda Irlamaz mahallesinin tutumunun çok anlamlı olduğunu vurgulayan Bıkmaz, konuşmasında Soma ilçesinin Yırca köyüne de değindi. Yırca köyünde zeytin ağaçlarının hukuksuzca ve zorla kesilmesi, buna karşı direnen köylülerin de şirketin adamları tarafından darp edilmesi de panele katılanlar tarafından kınandı. Bu arada dün akşam itibarıyla bir TURÇEP’li de Yırca köyündeki direnişe destek vermek için çadır nöbetine katıldı.


Yerleşim alanları içinde baz istasyonu kurulmamalı

Irlamaz mahallesindeki panelde ilk konuşmacı olarak söz alan Doç Dr. Hür Hassoy, konuşmasında bir halk sağlığı uzmanı olarak baz istasyonlarının insan ve halk sağlığı üzerindeki etkilerine değindi. Baz istasyonları konusundaki şikayetlerin çok yaygın bir hale gelmesi nedeniyle konunun Dünya Sağlık Örgütü ve İnsan Hakları Mahkemesi gibi kuruluşların da gündemine girdiğini belirten Doç. Dr. Hassoy, “Bu kurumların kapsamlı olarak yaptığı incelemeler, baz istasyonlarının kurulmasında izlenen yolun hem halk sağlığını tehdit edici, hem de insan hakları ihlali yönü olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü yerleşim alanlarının göbeğine veya konutların tepesine kondurulan baz istasyonlarının insan sağlığını olumsuz etkilediği, alzameir ve benzer hastalıklarla, bazı kanser türlerinin yaygınlaştığı iddiaları yer alıyor. Bu tür baz istasyonlarının yerleşim alanları içinde veya çok yakınında kurulması bu nedenle yanlış ve sakıncalıdır. Öte yandan şirketlerin halkın rızasını almadan ve kendilerinden habersiz baz istasyonları kurmak gibi tutumları da insan hakları ihlali olarak görülüyor” açıklamasında bulundu. 


Baz istasyonları konusu yaşam hakkına saygıyı ihlal edici

Doç. Dr. Hassoy’un halktan bazı kişilerin konu ile ilgili sorularını da cevaplandırmasının ardından söz alan Avukat Yelda Kullap da konunun hukuksal boyutlarını ele alan konuşmasında, baz istasyonlarına karşı verilen hukuk mücadelesinin de geniş bir değerlendirmesini yaptı. Kullap, “Baz istasyonları konusunun hukukla bu kadar yakından ilgili hale gelmesinin nedeni, bu konuda insan haklarına yönelik saldırgan bir tutumun sergilenmesi nedeniyledir. Yerleşim alanları içine ve halkın ortak yaşam alanlarına kimseden habersiz ve kimsenin rızası olmadan baz istasyonlarının konuşlandırmak istenmesi yaşam hakkını ihlal edici olarak görülüyor. Çünkü yaşam hakkı insanlarımız için anayasal güvence altına alınmış bir haktır. Yerleşim alanlarına yönelik saldırgan tutum da yine anayasamızda yer alan mülk edinme hakkına yönelik bir ihlaldir. Dolayısıyla yerleşim alanları içinde bu tür baz istasyonlarının kurulmasına izin verilmemesi gerekir” açıklamalarında bulundu. Avukat Kullap, daha sonra halktan bazı kişilerin sorularına da açıklamalar yaptı.

Halk şirket temsilcilerini kovdu

Panelden sonra ise herkes dağılırken, mahalleye baz istasyonu inşaatı yapmak isteyen şirketin adamlarının halk üzerinde etkili olan bazı kimseleri kıskaca alarak etkilemeye çalıştıkları görüldü. Durumu fark eden bazı TURÇEP mensupları da “Uzmanların konuşmacı olduğu panelde soru sorma ve söz alma hakkınız olduğu halde, panel bitip uzmanlar gittikten sonra şimdi niye konuşuyorsunuz” sözleriyle duruma müdahale etti. Bunun ardından, mahalle halkı da “Biz sizi de hoş geldiniz diye güleryüzle karşılamıştık, ama bu tutumunuz nedeniyle de şimdi de burayı terk etmenizi istiyoruz” ” diyerek şirketin adamlarını bir kez daha kovdular.

23 Ekim 2014Çaldağı

Yorumlar - Yorum Yaz