Denizlerimiz maden çöplüğü gibi görülmemeli

Maden atıklarının denize boşaltılmasına Çevre Bakanlığının vize vermesine tepkiler sürüyor

Denizlerimiz maden çöplüğü haline getirilmemeli

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, maden atıklarının karada uygun ortam bulunmaması halinde denize boşaltılmasına vize vermeye hazırlanırken, bu gelişmeye karşı çevreci kuruluşlar ve çevrecilerin tepkileri  de giderek artıyor. Karada uygun ortam bulunmaması halinde maden atıklarının denize boşaltılması gündemde. Geçtiğimiz hafta içinde yer alan haberlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Maden Atıkları Yönetmeliği Taslağına göre maden atıklarının çevresel etkilerini en aza indirmek gerekçesiyle denize boşaltılmasına ‘detaylı izleme şartıyla’ onay verilebileceği belirtilmişti. Ancak Çevre Bakanlığı’nın bu yöndeki tutumuna yönelik çevrecilerin ve çevreci kuruluşların tepkileri de gecikmedi.

Denizler maden çöplüğü gibi görülemez!
Doğa Derneği, maden atıklarının denize boşaltılması durumunda  doğadaki etkilerin çok sert ve trajik olacağını savundu. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, “Denizlerde ekosistem zaten bozuk olduğu için atıkların boşaltılması risk yaratır. Deniz dibine atıkları boşaltsanız bile su bunu yüzeye çıkarabilir” derken, kararın maden şirketlerinin maliyetini düşürmeye yönelik alınabilmiş olacağı görüşünü savundu. Duruma ilişkin bir başka tepki de TURÇEP (Turgutlu Çevre Platformu) tarafından “Denizler maden çöplüğü haline getirilemez” sözleriyle ifade edildi.

TURÇEP tarafından yapılan açıklamada, “Maden atıklarının ne anlama geldiğini anlamak için kahin olmaya gerek yok. Maden atıklarının kendi başlarına çevreye verdikleri zarar bellidir ve etkisi yüzyıllar boyu sürecek kadar tehlikeli kimyasal bileşimler içermektedir. Çünkü yapılan kimyasal madenciliktir. Bunu görebilmek için sadece Balıkesir’in Balya ilçesine bakmak bile yeterli. 1939 yılında kapatılan kurşun madeni ardında maden atıklarını bırakıp da gitti. Bölgede halen 4 milyon tonluk atık var ve burada nerdeyse yüz yıldan beri bir tek ot bile bitmiyor artık” denildi. Bu nedenle maden atıklarının denize boşaltılmasının, bir başka ciddi çevresel tahribat anlamına geleceğini ifade eden TURÇEP,  “Bu kararın kesinleşmesi durumunda, bu durum denizlere artık maden çöplüğü gözüyle bakılması demek olacaktır" açıklamasında bulundu.

Bu anlayış Gediz Nehri’nden belli
Bu durumu ancak sermayenin çıkarı için denizlerin bile feda edilebildiği, maden şirketlerinin maliyetini en aza indirmeye yönelik bir girişim olarak açıklayabilmenin mümkün olacağını kaydeden TURÇEP, açıklamasında şunları vurguladı: “Gediz Nehri sanayi kuruluşlarının zehirli kimyasal atıkları nedeniyle bugün can çekişir halde. Burada karşı karşıya olduğumuz durum şudur: Akarsuları ve nehirleri foseptik kanalı gibi gören ve sanayi tesislerinin atıklarını derelere, akarsularına göndermelerine vize veren anlayış, şimdi de denizlerin maden çöplüğü gibi kullanılmasına vize veriyor. Görüldüğü gibi bizler doğanın değil, kendi yarattığımız bataklığımız içinde çürüyüp gidiyoruz.”

28 Ağustos 2014Çaldağı

Yorumlar - Yorum Yaz