TEMA Vakfı bir kez daha Turgutlu için devrede

TEMA: Turgutlu Çöl Olmasın!

TEMA Vakfı bir kez daha Turgutlu için devrede

TEMA Vakfı bir kez daha Turgutlu’daki nikel işletmesinin kapatılması için devreye giriyor. Yaptığı son toplantısında, TURÇEP’in 24 Haziran tarihinde ÇED raporunun onaylanmaması ve Çaldağı’ndaki nikel maden işletmesinin kapatılması talebiyle başlattığı “bir mektup da sen yaz” kampanyasına destek vermeyi kararlaştıran TEMA Vakfı, kampanyanın yurt genelinde yaygınlaştırılması için tüm temsilciliklerine çağrıda bulunacak. Kampanyaya “Gediz vadisi çöl olmasın, Turgutlu Soma olmasın” sloganları ile destek de veren TEMA, kampanyayı yaygınlaştırma kararını da “Turgutlu çöl olmasın” başlığı ile duyurdu.

TEMA’ya ait web sitesinde de kararın duyurusu şöyle yapılıyor:
“Dünyanın en bereketli toprakları üzerinde kurulmuş olan Turgutlu son yıllarda ise 12 km kuzeyindeki Çaldağı'na kurulan nikel maden işletmesi tesisleri nedeniyle bölgeye büyük zarar verecek madencilik projesinin merkezi haline geldi. 2005 yılında başlayan nikel madeni süreci;  o dönemde projeyi hayata geçirmek isteyen şirketin 2010 yılında projeden vazgeçtiğini açıklamasıyla kazanılmıştı. Ancak o zaman iptal edilen nikel madeni projesi, biraz değişerek 2012 yılında yeniden Turgutlu’daki verimli tarım arazilerimizi ve bölge nüfusunu tehdit etmeye başladı. 

Yeni şirketin hazırladığı projenin ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) raporu Bakanlığa sunuldu. Ancak ÇED raporunda günde 3.030 ton sülfürik asit üretilip tüketilecek olması gibi hayati etkiler, önemsiz etkiler gibi belirtiliyor ve bu verilerin bölgedeki halkın yaşam kalitesini ve tarımsal üretimine etkileri göz ardı ediliyor. Ayrıca raporun önemli çevresel etkileri içeren Ek bölümleri kamuoyu ile paylaşılmadı.

TEMA Vakfı olarak ülkemizin en geniş ve verimli sulanabilir üç ovasından birisi olan Gediz Ovası’nın büyük kısmını tehlikeye atacak, insan yaşamıyla birlikte gıda güvenliğimizi de tehdit edecek bu projenin gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Bu kapsamda tüm gönüllülerimizi TURÇEP tarafından başlatılan dilekçe kampanyasına destek vermeye çağırıyoruz. Siz de bir mektup yazın, siz de Turgutlu'daki madene hayır deyin! Bereketli Gediz ovası, çöl olmasın, Turgutlu Soma olmasın!”

TEMA’ya ait web sitesindeki haber için tıklayınız: Turgutlu çöl olmasın!

22 Temmuz 2014Çaldağı

Yorumlar - Yorum Yaz