Turgutluda’ki nikel işletmesi, vahşi madencilik anlayışının sorgulanması için bir emsaldir

İzmir’de mühendisler Turgutlu nikel işletmesini masaya yatırdı

Turgutluda’ki nikel işletmesi, vahşi madencilik anlayışının sorgulanması için bir emsaldir

TURGUTLU’daki vahşi madencilik konusu bir kez daha İzmir’in gündemine girdi. Tüm Gediz vadisini çevre felaketi ile tehdit eden bir tehlike potansiyeli taşıdığı iddiasıyla daha önce 2010 yılı ve 2012 yıllarında 2 kez İzmir’in gündemine giren Turgutlu’daki nikel maden işletmesi, geçtiğimiz 18 Haziran günü 3. kez İzmir’in gündemindeydi. Vahşi madencilik anlayışına en somut örnek olarak gösterilen Turgutlu Çaldağ’daki nikel madenciliği bu kez Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından masaya yatırıldı. Oda merkezinde yapılan bilgilendirme panelinde nikel işletmesi yapmak isteyen maden şirketinin 2. ÇED sürecine ilişkin eldeki yeni bilgiler ve verilerle değerlendirme yapılırken, maden işletmesinin ve uygulanmak istenen madencilik projesinin ÇED raporu jeoteknik, hidrojeoloji, jeokimya ve maden jeolojisi açısından irdelendi. Panel sonunda Turgutlu’daki bu nikel maden işletmesinin 2. ÇED sürecine ilişkin ortaya koyduğu raporun askıya bile çıkartılamayacak kadar eksik ve yanlışlarla dolu olduğu, dolayısıyla kesinlikle onaylanamaz bir ÇED raporu olduğu bir kez daha belirtildi. Bu maden işletmesinin faaliyete geçmesi durumunda yaratacağı çevresel felaket boyutunun Gediz vadisindeki ekolojik yaşamı çok ciddi çevre felaketi ile tehdit eden bir tehlike potansiyeli taşıyacak kadar vahim olduğu bir kez daha vurgulandı.

Bu tür olaylara müdahil olacak bir anlayış geliştirilmeli
Panelde sunum yapan Jeoloji Yüksek Mühendisi Tahir Öngür, ÇED’de yer alan her bölümü ayrı ayrı irdeleyerek ve göstererek yaptığı sunumunda, bu ÇED çalışmasının ancak madencilik projesinin yaratacağı tehditleri ve sakıncaları gizleyebilmek açısından çok başarılı ve titiz bir çalışma olabileceğini, ama asla bilimsel bir rapor olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı. Öngür, pek çok inanılmaz yanlışlar ve bilime aykırı değerlendirmeler içerdiğini söylediği ÇED raporu çalışmasında, “Alıntılar yaptıkları ve rapora ekli olduğu söylenen EK’lerin bile raporda yer almaması, ısrarla talep edildiği halde bu eklerin verilmemesi veya rapora eklenmemesi ise çok düşündürücü”  dedi. 2. ÇED sürecine ilişkin maden şirketi tarafından hazırlatılan bu ÇED raporunun pek çok riski ortadan kaldırmak veya bu madencilik projesinin yaratacağı riskleri ya az gösteren ya da tamamen gözlerden gizlemek gibi bir anlayışla hazırlandığını belirterek, bir kez daha ÇED raporundaki bir haritayı gösterip, “Görüldüğü gibi deprem riskini bile gizlemek veya az göstermek için burada yer alması gereken fay hattı bile gizlenmiş" diyerek, üzerinde fay hattının yer aldığı doğru haritayı da gösterdi.

Vahşi madencilik anlayışının sorgulanmasına bir emsal
Odaya bağlı çok sayıda mühendis ve çevreci kuruluş temsilcileri tarafından izlenen panel sonunda ise, Türkiye’deki vahşi madencilik anlayışı, ÇED raporlarının neden amacından saptığı, ülkedeki ciddi çevre felaketlerine neden olan etkenlerin değerlendirildiği çeşitli tartışmalar da yer aldı. Toplantı sonunda yer alan bu bölümün sonucunda ise, özellikle TMMOB’a bağlı mühendislerin gerek ÇED aşamasında, gerekse madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde bu tür olaylara karşı müdahil olması gerektiği, bu tür çevresel tehdit içeren uygulamalara karşı yaşam alanlarının korunması mücadelesine karşı ilgisiz kalmaması, vahşi madencilik anlayışının ülkede etkin bir yöntem haline gelmemesi için yaşam alanlarını koruma mücadelesi veren çevreci örgütlerle dayanışma içinde kamusal bir denetim mekanizmasının harekete geçirilmesi gerektiği gibi konular da tartışıldı.

Toplantı sonrasında, Turgutlu’daki nikel maden işletmesinin Gediz vadisindeki ekolojik yaşamı tehdit edecek kadar büyük bir tehlike potansiyeli taşıdığı ve bu nedenle de vahşi madencilik uygulamalarının ve mevcut madencilik yasasının masaya yatırılarak sorgulanması açısından önemli bir emsal teşkil ettiği vurgulandı. Toplantıda “Jeoloji ve maden jeolojisi bu ÇED çalışmasına iyi gözle bakmıyor ve yaratacağı çevre felaketini önceden görüyor. Jeoloji bilimine göre bu ÇED bir faciadır” mesajı verildi.

     18 Haziran 2014Çaldağı


Yorumlar - Yorum Yaz