TURÇEP'in çizgisi ve felsefesi

TURÇEP’in felsefesi ve çizgisi

 "Vahşi madenciliğe hayır" mitinginin basın açıklaması Tıklayınız
 TURÇEP neden kuruldu?
Dünyada hiç bir ülkenin izin vermediği, ilk defa Turgutlu'da uygulanmak istenen çevre ve insanlık düşmanı bir madencilik projesine, bu projeyi uygulamak isteyen İngiliz European Nickel PLC ve Türkiye'deki kolları olan maden şirketlerine karşı dünyanın en bereketli topraklarını büyük bir çevre felaketi yaratacak faciadan koruma mücadelesi için duyarlı sivil toplum örgütleri ve çevre gönüllüleri öncülüğünde Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEPoluşturuldu. Turgutlu'daki hemen tüm sivil toplum örgütleri, dernekler, meslek odaları, sendika ve siyasi partilerin bileşiminden oluşan TURÇEP, yıllardır bu projeye ve maden şirketine karşı büyük bir mücadele veriyor.
"Bizler Türkiye’de madencilik yapılmasına karşı değiliz. Çevreye ve insana saygılı, doğal güzelliklerimiz ve zenginliğimizi koruyan madenciliğin yanındayız. Karşı olduğumuz; “vahşi madencilik” olarak tanımladığımız madencilik anlayışı ve bu anlayışa yasal dayanak sağlayan, yaşanacak çevresel felaketler açısından “vahşi” tanımını bile zayıf hale getiren Yeni Madencilik Yasası’dır. Bizdeki madencilik yasası, yeraltı zenginliklerimizin yabancı devletler ve emperyalist şirketler tarafından soyulup sömürülmesini yasal hale getiren bir düzenlemedir. Önceki madencilik yasasını “soygun ve talan yasası” olarak tanımlıyorduk. Böyle bir madencilik anlayışı nedeniyle ülkemizde pek çok çevresel sorun yaşanmaktaydı. Ancak, “yeni madencilik yasası” ile bu talan ve soygun, artık yağmalamaya dönüştürülmek, yeraltı zenginliklerimizin daha kolay soyulması sağlanmak istenmektedir. Yeraltı zenginliklerimiz böyle bir yağmaya açılınca da gözlerini aşırı kar hırsı bürümüş maden şirketleri, daha fazla kar edebilmek için çok düşük yatırımlar yaparak, yaşadığımız çevreyi geri dönüşü olmayacak felaketlerle tanıştıracak, insan yaşamını hiçe sayan ucube projeler uygulamak istemektedir. Turgutlu'daki madencilik projesi de vahşi madenciliğe gösterilecek en somut örnektir. Vahşi madencilik deyimi de Çaldağı örneğinin incelenmesinden türetilmiştir. Üstelik de bu madencilik projesi İngiliz şirketinin baskı gücü uygulayarak yürüttüğü lobi faaliyetleri ile bir dayatma sonucu gerçekleştirilmek istenmiştir.
Bu nedenle; tüm Gediz vadisini geri dönüşü olmayacak şekilde ciddi bir çevre felaketi ile tehdit eden bu madencilik yöntemine ve maden şirketlerine karşı topraklarımızı ve geleceğimizi koruyabilmek için, ilçemizdeki hemen tüm sivil toplum örgütleri, meslek odaları, dernekler ve siyasi partilerin biraraya gelmesi ve aynı amaç doğrultusunda aramıza yeni katılan çevre ve doğa dostları ile, her geçen gün daha da büyüyen örnek bir birlik ve dayanışma içindeyiz..."
 Sevginin direnişe dönüşen adı
Dünyanın en bereketli topraklarını büyük bir çevre felaketinden korumak için yürütülen Turgutlu Çaldağı mücadelesi, "dünyada ilk kez uygulanmak istenen" çevre ve insanlık düşmanı bir madencilik projesine karşı verilen bir mücadele olması bakımından "tüm dünya insanlığı adına yürütülen bir çevreci mücadele" anlamı da taşımaktadır. 2004 yılından beri devam etmekte olan bu çevreci mücadelenin lokomotifi ise TURÇEP’tir.  TURÇEP (Turgutlu Çevre Platformu) bugün en başarılı çevre örgütlenmelerinden biri olarak görülmektedir. Çevreci mücadele içindeki kazanımları ile birlikte, sahip olduğu felsefesi ve bilimi kılavuz edinerek siyasetlerüstü bir kulvarda yürüttüğü mücadele çizgisi nedeniyle örnek gösterilen bir anlayışa sahiptir.
Her siyasete eşit mesafede duran, tüm farklı görüşleri bünyesinde barındıran TURÇEP’in bu özelliği takdirle karşılanmaktadır. Bugüne kadar TURÇEP’in sağladığı başarı ve topladığı sempatinin de sırrı buradadır. Çünkü TURÇEPpek çok farklı görüşün bir arada temsil edilebildiği, “ortak akıl” doğrultusunda toplum adına “ortak bir mücadele” veren çevreci bir platformdur. TURÇEP’i çevreci mücadeleye önderlik eden bir lokomotif olarak tanımlamak da mümkün. Her vagonunda bir dernek, bir sendika, bir meslek örgütü, bir siyasi parti gibi sivil toplum örgütlerini taşıyan bir lokomotif. Hemen tüm siyasi partilerin, hemen tüm sivil toplum örgütlerinin bileşiminden oluşan TURÇEP, bu nedenle toplumun her kesimini kapsayan 40’ın üzerindeki bileşenlerinin oluşturduğu bu yapısı ile halkı temsil eden "halkın çevre örgütü"dür.

TURÇEP'in 5 Haziran 2014 Dünya Çevre Günü basın açıklaması Tıklayınız

 TURÇEP'in çizgisi ve felsefesi

Her siyasi görüşe aynı mesafede duran, tüm farklı görüşleri bünyesinde taşıyabilen bir özelliğe sahip bu yapısı ile tüm halkı temsil edebilmektedir. Ayrıntılandırılırsa; dincisi laiki, alevisi sünnisi, Türkü Kürdü, sağcısı solcusu, ülkücüsü sosyalisti, toplumun her kesimini ortak tehlikeye karşı ortak mücadele için aynı yerde buluşturan bir çevreci platformdur. Yaşadıkları toprakların dünyanın en bereketli toprakları olduğunun bilincinde olan toplumun değişik katmanlarının, düşünce farklılıkları ve fikir ayrılıklarına rağmen, sağduyuları ile hareket edip “aklın yolu birdir” diyerek, karşılarındaki ciddi ve büyük çevre felaketini önleyebilmek için tek bir yumruk haline gelip, omuz omuza verdikleri bir çevreci mücadele örneğidir. Dolayısıyla Çaldağı mücadelesi, "adam diksen adam bile yetişir" diye tanımlanan bereketli topraklar üzerinde "sevginin büyütülerek direnişe dönüştürüldüğü" bir çevreci mücadelenin adıdır bir bakıma.

Birbirinden farklı düşünen yurttaşları fikir ayrılıklarına rağmen bir araya getiren tek olgu ise “çevre” konusudur. Bu da çevreci mücadelenin siyasetlerüstü bir kulvarda sürdürülmesi gerektiğinin, her görüşten kimseyi kapsadığının göstergesidir. Çevre, tüm canlıların ve insanların ortaklaşa yaşam sürdüğü, aynı havayı soluyup, aynı suyu içtiği, aynı toprağın ürünü ile beslendiği “ortak yaşam alanı” olduğuna göre; her kesimden ve her görüşten insanı ilgilendiriyor çünkü.

Bütün bunların oluşumunu sağlayan en önemli konu ise, TURÇEP’in sahip olduğu felsefesidir. TURÇEP’in birbirinden farklı pek çok görüş ve düşünceyi bir araya getirebilmesindeki başarı; düşüncelerdeki farklılıkları bir “aykırılık” olarak değil, “zenginlik” olarak görmesi, düşünce farklılıklarını aykırılık değil, insanoğlunun düşünce zenginliği olarak kabul eden felsefesidir. İşte bu zenginliği örgütlemiş olan TURÇEP, bu zengin düşünce yapısı ve felsefesi nedeniyle bugüne kadar çevre mücadelesinde önemli başarılara imza atmıştır.

TURÇEP çadır eyleminden sonra "yürüyen adam" dönemi başlatıyor Tıklayınız
 TURÇEP Bileşenleri

TEMA Turgutlu Temsilciliği, Turgutlu Esnaf Odaları Temsilciliği, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası  (TUTSO) Çevre Komisyonu, Turgutlu Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı, Turgutlu Ziraat Odası, TARİŞ Turgutlu Temsilciliği, Turgutlu Tarım Kredi Kooperatifi, Elektrik Mühendisleri Odası Turgutlu Temsilciliği, Turgutlu Mimarlar Odası, Turgutlu Tabipler Odası, Turgutlu Sulama Birliği, Turgutlu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, Turgutlu Makine Müh. Odası, K. S. S. Kooperatif Başkanlığı, Turgutlu İnşaat Müh. Odası, Turgutlu Baro Temsilciliği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Turgutlu Avcılar Kulübü, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen, Turgutlu Dağcılık Kulübü (TURDAK), Zirve Dağcılık Kulübü, Olympos Dağcılık Kulübü, Turgutlu Bedensel Engelliler Derneği, Uluslararası Bedensel Engelliler Derneği, DİSK/Emekli-Sen, DİSK/Birleşik Metal-İş İzmir Şubesi, Turgutlu Çevre Derneği, Turgutlu Doğa Kültür ve Yaşam Derneği (YAŞAMDER), Halk İmdat, Turgutlu İşçi Hakları Derneği, Turgutlu İşçi Dayanışma Derneği, 1920 Fikir ve Kültür Derneği, Turgutlu Ülkü Ocakları, Turgutlu Sarraflar-Kuyumcular Derneği, Alevi Kültür Dernekleri Çepnidere Şubesi, Türk Gençlik Birliği Manisa İl Başkanlığı, Bağımsız Türkiye Partisi, Barış ve Demokrasi Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Yeni Parti, Salihli GEMA Vakfı, GÖRÇEV (Gördes Çevre, Kültür ve Tarih Derneği), TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi Manisa Temsilciliği, Turgutlu Hayvan Hakları Derneği (TURHAKDER)

9 Ocak 2015 tarihindeki bileşenler toplantısında yeni yüzler
ve yeni bileşenlerin katılımıyla TURÇEP gücünü daha da arttırdı
     22-08-13  Güncelleme: 22 Ağustos 2014  TURÇEP haber sayfasına git     

Yorumlar - Yorum Yaz