Nikelin kanser yapıcı etkileri olduğu saptandı

 Çaldağı’nda uygulanacak sülfürik asitle liç yöntemi nedeniyle 
topraklarımızı
‘çevre felaketi’, insanlarımızı ‘kanser tehdidi’ bekliyor!

Nikel ve nikel bileşimlerinin kesinlikle kanser yapıcı etkileri olduğu saptandı

Bugüne kadar sadece sülfürik asitle nikel madeni çıkarmanın çevre felaketi yaratacağını biliyorduk. Ancak ulaştığımız yeni bilgiler ve elde ettiğimiz rapora göre; nikel ve nikel bileşimlerinin insan sağlığı için kanserojen etkisine sahip olduğu ortaya çıktı.

Ulaştığımız bilgi ve elde ettiğimiz belgeler, Turgutlu’nun durumunun Bergama’dan da daha vahim olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü, siyanür bir süre sonra etkisini kaybedebiliyor ama, nikel ve nikel bileşimlerinin doğadaki varlığı ve zararlı etkileri yüzyıllar sürebiliyor. Nikel tozları ve nikel bileşimlerinin toksit ve kanserojen etkisi nedeniyle, bir bebek daha anne karnındayken bile etkilenerek, kanser ve diğer sağlık sorunlarına maruz kalabiliyor.”

ABD’nin “İnsan Sağlığı ve Hizmetleri Dairesi Halk Sağlığı Servisi-Toksit Maddeler Hastalık Kayıt Merkezi” tarafından 2005 yılında yayımlanan “Halk Sağlığı Bildirisi”, insanları bekleyen korkunç tehlikeyi ortaya koyuyor. Amerika Çevre Koruma Dairesinin talebiyle hazırlanan raporda, insanlarda nikele maruz kalmanın kanser riski taşıdığı vurgulanıyor.

 

 

Gerçekleri ne kadar saklayabilecekler?

 İşte 2005'te ABD’de yayımlanan Halk Sağlığı Bildirisi
 

ABD’nin “İnsan Sağlığı ve Hizmetleri Dairesi Halk Sağlığı Servisi-Toksit Maddeler Hastalık Kayıt Merkezi” tarafından 2005 yılında yayımlanan “Halk Sağlığı Bildirisi”nde nikel tozu ve nikel bileşimlerine maruz kalan insanları bekleyen tehlikelerin neler olduğu konusunda şu bilgiler yer alıyor:

Bu “Halk Sağlığı Bildirisi” nikel ve nikele maruz kalma konusunda bilgi vermek için hazırlanmıştır. Amerika Çevre Koruma Dairesi, Amerika’daki en ciddi şekilde tehlikeli atık sahalarını belirleyen bir araştırma yapmıştır. Bu sahalar öncelikli toksik sahalar listesine konmuştur. Güncel ve geçmişteki toksik 1662 sahanın en az 882'sinde nikel bulunmuştur.

Nikelin toksik yaptığı sahaların gerçek sayısı bilinmemekle beraber, gelecekte incelenecek sahalarda bu sayının artacağı ihtimali vardır. 

Bu bilgi çok önemlidir. Çünkü bu sahalar sizin gelecekte nikele maruz kalmanızın sebebi olabilir. Nikel, atmosfere nikel madeninin çıkarılması, zenginleştirilmesi veya kullanılması sırasında bu işleri yapan endüstriler tarafından salınmaktadır. Bu endüstriler tarafından nikel bazen toz şeklinde havaya ve toprağa, bazen de atık su, yerüstü ve yeraltı sularına karışmaktadır.

NİKEL ÇEVREYE GİRİNCE NE OLUR?
Çevreye giren nikelin çoğu toprağa bağlanır.
Asitli şartlarda (Çaldağı gibi), nikel daha seyyardır ve kolaylıkla yer altı sularına da sızar
.

NİKELE NASIL MARUZ KALIRIZ?
 Nefes alırken, bir şey yer veya içerken nikel veya nikel bileşimlerine maruz kalabilirsiniz.
 Toprakla deri teması, banyo veya duş alırken,
 Doğmamış çocuklar anne karnında iken ve anne kanından,
 Küçük çocuklar anne sütünden nikel ve nikel bileşimlerine maruz kalabilirler.

Biz çoğunlukla nikelin hangi formuna maruz kaldığımızı bilemeyiz. 
Amerika’da şehirlerde ve köylerde avaraj nikel konsantrasyonu 7 ile 12 nanogram arasında değişir. Buna rağmen eğer Amerika’da nikel process eden endüstrilere yakın yaşıyorsanız, bundan daha fazla nikel konsantrasyonuna maruz kalabilirsiniz. Amerika’da nikel madenciliği yapılan yerlerdeki içme sularında, şehirdekilerden 10 misli kadar daha  çok nikel bulunmuştur. Toprak genellikle milyonda 4 ile 8 nikel ihtiva eder. Buna rağmen Amerika’da nikel madeni çıkaran ve işleyen endüstrilere yakın yerlerdeki topraklarda,  bunun 1000 misli fazla nikel bulunmuştur.

NİKEL SAĞLIĞIMIZI NASIL ETKİLER?
Nikel proses işletmelerinde, nikel bileşimlerinin tozuna maruz kalanlarda aşağıdaki ciddi rahatsızlıklar görülmüştür:
 Kronik bronşit
 Akciğer yetersizliği
 Akciğer kanseri
 Burun ve sinüs kanserleri


Milletlerarası Kanser Araştırma Kurumu, bazı nikel bileşimlerinin kanserojen (kanser yapıcı) olduğu konusunda kesin karara varmıştır. Aynı kurum, metalik nikelin de büyük bir ihtimalle kanser yapıcı olduğunu bildirmiştir. Bu kararlar, laboratuar hayvanları üzerinde yapılan deneyler ve nikele maruz kalan insanlarda ortaya çıkan hastalıkların tespiti sonucunda verilmiştir.

KEL ÇOCUKLARI NASIL ETKİLER 
Bu kısım da ana karnına düşmeyle 18 yaş arası çocuklar ele alınmıştır.
Nikelin zararlı etkilerinin yetişkinlerle çocuklar arasında farklı olup olmadığını bilmiyoruz.
Ana karnındaki çocuklarla ilgili çalışmalarda kesin neticeler alınamadı. Ancak laboratuar hayvanları üzerinde yapılan denemeler, yeni doğan yavruların ölüm oranlarının arttığını gösteriyor.

NİKELE MARUZ KALINDIĞINI GÖSTEREN TIBBİ BİR TEST VAR MI?
Evet vardır. Ama maalesef bu testler nikele maruz kalmanın yaratacağı sıhhi zararları kesin olarak önceden tahmin etmemize faydası olmuyor.

NİKELİN ÜREMEYE ETKİLERİ NELERDİR? 
Laboratuar hayvanlarına ağız yolu ile nikel verilerek birçok deney yapılmıştır. Bu deneylerden nikelin testislere zarar verebileceği, sperm sayısının azaldığı ve anormalliklerinin çoğaldığı öne sürülebilir. İnsanlar için bunun doğru olmayacağı görüşleri de vardır. Şu anda bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değildir.

 

Sonraki sayfa:    Sülfürik asit nasıl bir tehdit?      

 

Raporun yer aldığı web site adresi:    http://www.atsdr.cdc.gov   

Haberin link adresi:   http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp15-c1-b.pdf   

 


Yorumlar - Yorum Yaz