Emekli Astsb. Hacı Muammer Arabulan: "Topraklarımıza sahip çıkacağız"

Emekli Tank Astsubay, Hacı Muharrem Arabulan:
"Topraklarımıza kesinlikle sahip çıkacağız"
Turgutlu Çaldağı’mızdan çıkarılması planlanan nikel madeni için uygulanmak istenen madencilik yönteminin haklılığını ve lüzumlu olduğunu ispat etmek için çeşitli hileli yollara başvuran maden şirketi yetkililerine öncelikle söyleyeceğimiz şudur:
Ormanımız katledilirken sesimizi pek fazla çıkarmayışımız herhalde yanlış değerlendirildi. Yalan yanlış beyanlarla devletten ÇED için olumlu raporu alındı, ardından işletme ve orman için kesim belgeleri alındı. Bu da olmadı 2010 yılında bazı mihraklar Türkiye’nin yer altı kaynaklarını rahat elde etsin diye yeni bir maden yasası çıkarıldı. Ormanımız mirasyedi zihniyeti ile katledildi. Ancak yalnız orman değil, doğa ve içinde yaşayan varlıklar da vatansız kaldı. Allah’tan dileğim bu musibeti sebep olanların ve yapanların başına verir.
Mesele daha bitmedi. Şehrimizin medarı iftiharı bir kuruluşumuz olan TUTSO’nun madenin ne olduğundan daha haberi olmayan 3 mensubu, Çaldağı’nda yapılanlarla hiç ilgisi olmadığı halde Finlandiya’ya götürülüp, bu yöntemin başka yerlerde de uygulandığı yalanına ortak edilmeye çalışıldı. Bu arkadaşlara işin içyüzü defalarca izah edildiği halde, kendileri turistik geziden döndükten sonra, gördüklerini söyledikleri Finlandiya’daki işletme “çevreye zarar veriyor” diye devlet yetkilileri tarafından kapatıldığı halde, TUTSO’nun aylık dergisinde Finlandiya’da gördüklerini cahilce övdüler. Kendilerini kınıyoruz.
Bu kınama sözünü geri almam için teklifim; Turgutlu Belediye Başkanı daveti ile maden şirketi yetkilileri, Vali ve Kaymakam beyler ile, maden ve çevrecilikle ilgisi olan kamu müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi partiler ve TURÇEP bileşenleri, nihayet halkın da katılımı ile Belediye toplantı salonunda veya yine aynı zevat ile aynı mekanda maden yetkililerinin daha önceki konuşmalarda söz verdikleri şekilde gurup gurup değil, adını verdiğim kuruluş ve teşekküllerle konuşulsun. Adı panel mi olur, sempozyum mu olur, artık bu iş açıklığa kavuşturulsun ve sonuçlandırılsın diye bekliyoruz.
Bilinmelidir ki biz ülkemizde madencilik yapılmasına değil, bu türden vahşi madencilik anlayışına karşıyız. Çünkü uygulanacak bu vahşi madencilik sisteminin yaşamı bitireceği gibi, doğamızı ve bütün varlıkları da tahrip edeceği açıkça ortadadır. Beklentilerimizi ve açıklamalarımızı idareciler ve yöneticiler huzurunda, kanunlar çerçevesinde yapacağız. Yeter ki böyle bir toplantı söz verildiği gibi gerçekleşsin.
Yöremizde toprağın üstünün altından çok daha kıymetli olduğu herkesçe bilinmektedir. Şunu da herkes bilsin ki, burası Afrika ülkesi değil. Bizler de Somalili, Güney Afrika vs. vatandaşları değiliz. Bizler Çanakkale destanını yazan, İstiklal Harbi ve Erzurum destanlarını yazan bir neslin, efeler diyarının gözü pek insanlarıyız. En başta doğa olmak üzere, toprak, su ve hava bizler için kutsaldır. İlgililer görsün, duysun, dinlesin, tefekküre varsınlar, sonra karar versinler.
Sizleri severiz, oy da veririz. Makam sahibi olabilirsiniz, ancak ekmeğimizle ve yaşamımızla oynatmayız. Gerektiğinde topraklarımıza nasıl sahip çıkacağımızı da biliriz…
 
Emekli Tank Astsb. Hacı Muammer ARABULAN  
     07 Mart 2013Çaldağı     

Yorumlar - Yorum Yaz