Eğitim sendikaları ne diyor?

Eğitim sendikaları Çaldağı'ndaki maden için ne diyor? 
'Çaldağı'ndaki maden kapatılsın!'
Turgutlu’da öğretmenlerin maden tepkisi:
İlçede faaliyet sürdüren 3 öğretmen sendikası Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Türk Eğitim-Sen, bugün yaptıkları ortak bir basın açıklaması ile Çaldağı’ndaki maden işletmesinin kapatılmasını istedi. 3 öğretmen sendikası başkanları ve bazı yöneticileri ile birlikte basına yönelik kahvaltılı bir toplantı düzenledi. Bugün (13 Ocak 2013 Pazar) saat 10.00’da Bulvar Kafe’de düzenledikleri ortak basın toplantısında, “Turgutlu halkının Çaldağı’nda uygulanmak istenen madencilik projesinin yaratacağı çevre felaketi konusundaki isyanı ve çığlığını Turgutlu’daki eğitimciler olarak ortak bir sesle dile getirebilmek amacıyla böyle bir basın toplantısı düzenledik” diyen Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Türk Eğitim-Sen,  bu tutumlarının “insanlık adına öğretmen duyarlılığı ile konulan bir tavır” olduğunu vurguladılar. Sendika başkanları Cahit Öktem, Engin Ok ve İsmail Aktaş, sendikaları adına yaptıkları açıklamada “Bu çevre felaketinin engellenmesi için gerektiğinde Ankara’ya genel merkezlerimize kadar giderek, yurt çapında harekete geçmeleri için birifing de vermeyi düşünüyoruz. Ayrıca işyerlerimiz olan okullarda da bu madene karşı çevreci mücadelemiz sendika mensubu öğretmenlerimizle birlikte devam ettirilecektir” dediler.
Basın mensuplarına yönelik verdikleri kahvaltılı toplantıda, önce "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlayan sendika temsilcileri, basın mensupları ile bir süre sohbette de bulundular. Sohbet sırasında öğretmen sendikası başkanları, basın toplantısının gündemi olan Çaldağı sorununa ilişkin görüşlerini basın mensuplarına şöyle ifade ettiler:
İsmail Alsaç (Türk Eğitim-Sen Başkanı): "Görüldüğü gibi, bizler birbirinden farklı siyasi görüşlere sahip eğitimciler olmamıza rağmen, Turgutlu'daki maden işletmesinin yaratacağı çevre felaketi karşısında ve bunun önüne geçebilmek için biraraya geldik ve aynı meslek gurubunun mensupları olarak aynı amaç için birlikte hareket ediyoruz. Siyasi düşüncelerimizi çevresel bir sorun karşısında bir kenara bırakıp, siyasetlerüstü bir tutum içinde Gediz havzasında yaşanılacak bir çevre felaketine "dur" demek amacındayız. Tüm bilim adamlarının Çaldağı'nda uygulanmak istenen bu madencilik projesi hakkındaki ortak kanaati, bunun bir katliam olduğu şeklindedir. Dünyada hiçbir ülkede bu şekilde bir maden çalışması kabul görmüyor. Bizler Turgutlu için bu madenin karşısında olmaya devam edeceğiz."
Engin Ok (Eğitim-Sen Başkanı):  "TURÇEP bileşeni üç eğitim sendikası olarak birlikte madene karşı mücadele ediyoruz. Bizler eğitimciyiz. Toplumun gelecek nesillerini yetiştiriyoruz. Toplumun geleceğine yön verecek kişileriz. Toplumun geleceği ile ilgili olarak maden uygulamasının Turgutlu için ne denli zararlı olduğu konusunda toplumu bilgilendirmek ile de yükümlüyüz. Yaşanacak çevre felaketine karşı farklı siyasi düşüncedeki 3 sendika olarak birlikte çalışıyoruz. Bizleri bu örnek dayanışma ile bir araya getiren,  Türkiye’nin en verimli topraklarının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakılmasıdır. Turgutlu'ya örnek gösterdikleri Finlandiya’daki maden işletmesinin kapatılmış olması Çaldağı madeninin en büyük yenilgisidir. Turgutlu ve halkımız için her ortamda bu madene karşı çevreci mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."
Cahit Öktem (Eğitim-İş Başkanı): "Üç sendika olarak Turgutlu'nun ortak sorunlarının hepsinde de birlikte hareket ediyoruz. Turgutlu'da 1000 kişi işe alacağız diyerek, iş ve aş vaadi ile insanlar kandırılıp, fakir ve muhtaç halkın duyguları ile de oynuyorlar. Küresel sermayenin tarzı zaten her zaman budur. Oysa üstü altından çok daha zengin, dünyanın en verimli 7 arazisinden biri olan Gediz ovası, sadece Ege'yi değil, çağlardan beri bütün Türkiye’yi besliyor. 3 sendika temsilcileri olarak böyle vahşi bir madencilik anlayışı ile Gediz ovasına verilecek zararın karşısındayız. Bunun için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz."
3 eğitim sendikasının ortak basın açıklaması:   Öğretmenlerin maden isyanı
    13 Ocak 2013Çaldağı     

Yorumlar - Yorum Yaz