Yasal Katliam - Serdar Kızık

Yasal Katliam!..
Serdar Kızık - Cumhuriyet  Gazetesi
Ülkemizde vahşi bir çevre katliamı sürdürülüyor.
Bütün doğal varlıklarımız tehdit altında.
Milli park, orman, özel çevre koruma bölgesi demeden sürdürülen talana karşı, çevreye, doğaya, hukuka saygılı insanların direnmesinden, karşı çıkmasından, tüm canlılar adına hukuk istemesinden başka çare görünmüyor.
Geçenlerde, işletilmesine izin vermeyen bakanın koltuğundan olduğu Turgutlu Çaldağı’ndaki nikel madeni ile ilgili yazmıştım. AKP iktidarının doğayı nasıl talan eden vahşi madencilik yasasını, bu düzenlemeye dayanarak verilen izinler, tahsislerle, Anadolu’nun delik deşik edildiğini vurgulamıştım. Eski Orman Bakanı Pepe’nin canlı yayında, bu izni vermediği için yeni kabinede yer almadığına ilişkin sözlerini anımsatmıştım. Şimdi 2 yıl önce ortaya çıkan VTG şirketine 6 ay içinde izin verildiğini, yaklaşık 150 bin ağacın kesilmesinin onaylandığını da vurgulamıştım ayrıca…

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden yanıt geldi.
Gönderdikleri metnin kanuni haklar saklı kalmak kaydıyla yayınlanması isteniyor. Açıkça yalanlamaya rastlamadım, verilen yanıtı doyurucu bulmadım. Bakanlığın yazısında ilgili yasal süreçler aktarılıp şu bilgiler veriliyor:
“… Anayasa Mahkemesi’nin kararı üzerine, iptal ve yürütmeyi durdurma gerekçesi ortadan kalktığından 30.06.2010 tarihinde, şirket tekrar izin talebinde bulunmuştur. Talep incelenmiş ve 14.11.2011 tarihinde, İzmir 11 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararıyla, 3. derecede SİT alanı ilan edilen 12.9 metrekarelik alanın dışarıda bırakılması, bu alan için gerekli tedbirler alınması ve alanın madencilik faaliyetlerinden etkilenmeyeceğine dair ilgili kurullardan gerekli izinler alınması şartıyla yaklaşık 329 hektarlık orman alanı için izin verilmiştir. İzin süresi sonunda şirket tarafından sahada ağaçlandırma ve rehabilitasyon yapılması, izin sahası ve bitişiğinde doğacak her türlü zarardan ilgili şirketin mesul olduğu taahhüt altına alınmıştır. Bakanlığımızca orman alanları için izinler verilmekte olup, maden ruhsatı verme/iptal etme yetkisi Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün uhdesindedir.”

 

Açıklamada ayrıca, kesilecek ağaç sayısının 168 bin 986 olduğu, karşılığında 547 bin 800 ağaç dikileceği, 31.10.2012 tarihine kadar 158 bin 543 ağaç kesildiği belirtiliyor. Açıklamayı sizin değerlendirmenize bırakıyorum… 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, kimbilir kaç yıl sonra dikileceği belirsiz 547 bin ağaçla ilgili şirketin “taahhüt”ünü yeterli görebilir. Ancak 168 bin ağacın kesilmesi katliam değil de nedir?

 
4 Ocak 2012       

Yorumlar - Yorum Yaz