TURÇEP 25 Kasım Bildirisi

ŞİMDİ YAŞAM HAKKINI SAVUNMA ZAMANI
VAHŞİ MADENCİLİĞE HAYIR!
Farkında olun:
Dünyanın 7 cennet vadisinden biri olan Gediz Vadisi, gelecekte tamamen çöle dönerek yok olma tehlikesi ile karşı karşıya! “Çarpık sanayileşme”nin neden olduğu çevre kirlenmelerinden sonra, şimdi bir de “vahşi madencilik” anlayışı ile çevre katliamları yaşam alanlarımıza kadar gelip dayandı! Cennet vadimizin hayat damarı Gediz Nehri, sanayi tesislerinin zehirli atıkları ile can çekişirken, şimdi de Çaldağı’ndaki nikel işletmesi Gediz Vadisini sülfürik asitle çöle çevirecek!
Farkında olun:
Çaldağı’ndaki nikel işletmesi ile topraklarımıza sokulan vahşi madencilik, “Gediz vadisi cinayeti” anlamını, işletme süresince kullanılacak 18 milyon ton sülfürik asit ise, bu cinayette kullanılacak kimyasal silahı simgeliyor. Eteklerine dünyanın en büyük asit fabrikalarından biri kurulacak Turgutlu Çaldağı, bu madencilik projesi ile kimyasal silahların cephaneliği haline de gelecek!
Farkında olun:
Çaldağı’ndaki maden işletme süresince 2 milyona yakın ağaç kesilerek, korkunç boyutta bir orman katliamı yaşanacak. Sonucu ise; bölgemizde erozyon ve heyelan tehlikesi ciddi bir tehdit haline gelecek, maden işletmesinin doğrudan vereceği zararları daha da arttıracak!
Farkında olun:
Gelecekte susuz da kalacağız! Başta Gediz Nehri olmak üzere tüm su kaynakları Çaldağı’ndaki maden işletmesinin ihtiyacı için kullanılacak, köylümüz arazisi ve hayvanları için sulama, insanlarımız da içme suyu bulamaz hale gelecek!
Farkında olun:
Dünyanın 7 tarım cennetinden Gediz Vadisi, nikel madenciliğinde sülfürik asit kullanımı için bir laboratuar, halkımız da kobay haline getirilmek isteniyor!
Farkında olun:
Çaldağı’nda uygulanmak istenen bu madencilik projesi sonucu topraklarımızı korkunç bir çevre felaketi, insanlarımızı ciddi bir kanser tehlikesi bekliyor olacak!
Uyanık olun!
Yeni maden şirketi ile şimdi yeni bir oyun tezgâhlanıyor! Paravan Sardes şirketi ve maden tesislerini beleşe konarak devralan yeni şirket, sadece bir taşeron. Çaldağı’ndaki beleşçi şirket, European Nickel şirketini kovan halkımızın bilgilerini kirletip, ezberini bozarak kandırmaya çalışıyor!
Destek olun!
Gediz vadisi cinayetinin karşısında duracak, vahşi madenciliğe geçit vermeyecek, topraklarımızın sülfürik asitten geçirilmesine ve bir cennet vadinin çöle çevrilmesine izin vermeyeceğiz!
Bilincinde olun!
Doğaya, insana ve hukuka karşı saldırgan bir anlayış olan vahşi madencilik, yeni maden yasasından aldığı destekle yaşam alanlarımızı çevre felaketleri ile tehdit ediyor.
Doğadaki en kutsal değer; yaşam hakkıdır.
Şimdi yaşam hakkını savunma zamanı...
T U R Ç E P             
(Turgutlu Çevre Platformu)
      25 Kasım 2012

Yorumlar - Yorum Yaz