Çaldağı'ndaki Sardes Nikel şirketi satıldı (?)
 

Turgutlu Çaldağı’nda bulunan nikel madeninin ruhsatlarına sahip olan Sardes Nikel Madencilik A.Ş. satıldı. İngiliz Euro Nickel PLC (ENK) isimli şirketin sahibi olduğu Sardes’in hisselerinin tamamının 15.09.2011 tarihinde 40.000.000-(Kırk milyon) ABD Doları karşılığında satıldığı açıklandı. Satın alan şirketle ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan söz konusu ihalede Sardes şirketi ve European Nickel şirketi tarafından "Çaldağı projesi" kapsamında kurulmuş olan bir diğer şirket olduğu bu ihale sonucu öğrenilen TURMAD adlı diğer şirketin de, tüm hakları ve Çaldağı'ndaki pilot tesislerle birlikte Cihat Kamer'in başkanlığını yaptığı Atasay Grubu'na ön protokol ile satıldığına ilişkin iddialar da yer alıyor.  6.000.000 ABD dolarının peşin ödendiği kalan 34.000.000 ABD dolarının ise 28 gün için kesin satış işlemi ile birlikte ödeneceğini öğrenildi. Öte yandan bilgi almak için aranan Sardes Nikel A.Ş. yetkililerine ise ulaşılamadı.

Resmi açıklama halen yok (!)
Sülfürik asit liç yöntemi ile açık nikel madeni projesini 'dünyada ilk defa' Türkiye'de, dolayısıyla Çaldağı'nda uygulayabilmek için İngiliz European Nickel (ENK) şirketi tarafından kurulan Sardes Nikel Madencilik şirketi, 15 Eylül 2011 tarihinde yapılan bir ihale sonucu tüm hakları ve Çaldağı'ndaki pilot tesislerle birlikte satılmıştı. Ancak satın alan şirketle ilgili nedense halen hiç bir açıklama yapılmaması garip karşılanırken, kamuoyunda da çeşitli yorumlara neden olmaya devam ediyor. Yerel bir gazetede Çaldağı'ndaki pilot tesislerle birlikte Sardes şirketini tüm haklarıyla satın alan şirketin Atasay gurubu olduğuna ilişkin haberler yer almıştı. Öte yandan hala nedense bir türlü Çaldağı'ndaki tesisleri devralan şirketin adı ile ilgili açıklaması yapılmayan ihale ve satış olayı ile ilgili bazı bilgilere göre de satın alan şirketler olarak Oremine Madencilik ile VTG Nikel Madencilik'in de isimleri yer alıyor.
Bu sonuç ne anlam taşıyor?

Sardes maden şirketinin aldığı ÇED olumlu kararının iptali için açılan dava ile Orman Tahsis izninin iptali için açılan dava halen Danıştay'da ve temyiz incelemesinde bulunuyor. Manisa İdare Mahkemesi'nin orman tahsis iznini iptali kararından sonra, European Nickel şirketinin Çaldağı’ndaki kolu olan Sardes şirketinin uzun süredir, yeniden orman tahsis izni almak için çaba sarf ettiği ancak örgütlü direnişin yarattığı ortam ve etkileri nedeniyle çabalarından sonuç alamadığı, bu nedenle de bir süredir farklı çözüm arayışları içinde olduğu da biliniyordu. Bu sonuç, “vahşi madenciliğe hayır” sloganıyla bugün artık tüm Ege bölgesinden taşarak ülke geneline yayılmaya başlayan Çaldağı direnişinde önemli bir başarının daha sağlandığı anlamındadır.


Mücadelemiz daha da artarak sürüyor, sürecek!

Sardes şirketinin bağlı bulunduğu ve Çaldağı’nda “dünyada ilk defa” uygulamak istenen sülfürik asit liç projesi ile açık nikel madeni projesinin sahibi olan European Nickel şirketi Genel Müdürü Rob Gregory’nin Londra Borsası’nda yaptığı ve 11 Aralık 2010 tarihli Hürriyet Gazetesinde yayınlanan açıklamanın ardından, 22 Aralık 2010 tarihinde TURÇEP tarafından düzenlenen basın açıklamasında “Geldikleri gibi gidecekler” denilmiş ve “Mücadelemiz bu şirket buradan çekip gidinceye ve tüm Gediz vadisini çöle çevirecek büyük bir tehlike potansiyeline sahip olan sülfürik asit projesinin yasaklanmasına kadar devam edecektir” vurgusu da yapılmıştı.

Tüm Gediz vadisini çöle çevirebilecek bir projeyi uygulamak için Çaldağı'nın tepesine çöreklenmek isteyen İngiliz şirketi sonunda geldiği gibi gitmiştir. Ancak Çaldağı direnişi bu sonuçla birlikte şimdi de mücadelesini bir diğer hedefi olan “sülfürik asit projesinin madencilik sektöründe yasaklanması” hedefi doğrultusunda bir üst aşamaya taşıyabilmiş durumdadır. Çünkü Çaldağı direnişinin temelindeki asıl konu; şirketin kimliği değil, uygulanmak istenen vahşi madencilik projesidir.

VAHŞİ MADENCİLİĞE HAYIR! GEDİZ VADİSİ ÇÖL OLMAYACAK!


Satış işleminden pis kokular mı yükseliyor?

Bu gelişme kamuoyunda şimdi kuşku ile izleniyor.  Çaldağı’nda dünyada ilk kez uygulanmak istenen ve tüm Gediz vadisini yok edecek bir tehlike içeren projeyi uygulamak isteyen İngiliz European Nickel Şirketi’nin kolu olan Sardes şirketinin ayrıca bu kadar ucuza ve adı sanı henüz net olarak bilinmeyen bir şirkete satılması kamuoyunda haklı olarak “bu acaba yeni bir oyun mu?” şeklinde dolayısıyla bazı kuşkulara neden oldu. Öte yandan Çaldağı’ndaki pilot tesislerin Gördes’te yine sülfürik asit liç yöntemiyle ama kapalı sistemle nikel madeni işletmek isteyen Zorlu gurubundan Meta Madencilik tarafından satın alınacağı da bir süredir konuşuluyordu. Örneğin; Turgutlu'daki toprağın işlenmek üzere Gördes'e taşınacağını ileri süren görüşler bile ortaya çıkıyordu.

Söz konusu satış olayı ve Çaldağı'ndaki pilot tesislerin devredilmesi ile ilgili gelişmeler başta TURÇEP, TEMA VakfıEGEÇEP ve GÖRÇEV olmak üzere tüm çevreci kuruluşlar tarafından büyük bir dikkat ve uyanıklık içinde takip ediliyor...
Çaldağı      
20 Eylül 2011 

1 Yorum - Yorum Yaz